Sendikal Tazminatta Arabuluculuk

04-09-2018

 

Bilindiği üzere 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce tarafların arabulucuya gitmelerini istilzam etmektedir. Bu kapsamda 01.01.2018 tarihinden itibaren iş mahkemesi uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Yani, dava şartı olarak öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk hızlı çözüm getiren ve genelde çözümlerin olumlu olduğu, mahkemeye göre çok daha az masraflı ve ayrıca hızlı bir anlaşma, çözüm yöntemi olup, ayrıca arabuluculukta gizlilik esas olduğundan tarafların daha özgürce ve sağlıklı bir iletişim kurması mümkün olabilmektedir.

Sendikal tazminat ise, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda tertip edilmiş olan bir tazminat çeşidi olup, işçilerin arzu ettikleri sendikalara üye olma hakkı ve üyelikten çıkma hakkı da olduğundan sıklıkla başvurulan bir tazminat türüdür. Zira sendikal faaliyetlerde bulunup bulunmamak işçinin hür iradesine bağlı olup, işçinin bu vb. faaliyetlerde bulunmasının işveren tarafından engellenmesi veya sırf bu yüzden işçi ile mevcut iş sözleşmelerinin bitirilmesi durumunda işçilere sendikal tazminat talep hakkı doğurmaktadır. Bu durum açıkça Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesi’nde belirtilmekte olup; aynen aktarımla aşağıda belirtildiği şekildedir:

“Sendikal Özgürlüğün Güvencesi

MADDE 25 – (1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.

(2) İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

(3) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.”

Görüldüğü üzere yasalarla tanınmış haklarını alamayan işçilerin haklarını alabilmesi ve bağlı bulunduğu işverenle uzlaşabilmesi için arabuluculuk hizmetini alması gerekliliği sabittir.

 

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir