Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk

06-07-2018

 

Türk Medeni Kanunu’nun 699. maddesinde yer almakta olan, İzale-i Şuyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyet hakkının bulunduğu bir taşınır veya taşınmaz malda tarafların birbiriyle anlaşamaması sonucu açılır.

Değişen dünya düzeniyle beraber birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşanmasına rağmen bir yandan da bazı değerler yitirilmektedir. Özellikle son yıllarda etkisini daha çok hissettiğimiz iletişim sorunu, insanların birbiriyle konuşup anlaşmasını engellemekte ve direk olarak birbirlerinden davacı olmalarını sağlamaktadır. İletişim eksikliği yüzünden ortak bir karara varamamak çoğu insanı bu davayı açmaya sürüklemektedir. 2016 yılı Adli İstatistiklerine göre toplamda 30.270 adet ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Arabuluculuğun günden güne değerinin anlaşılmasıyla ve her bakımdan daha avantajlı bir çözüm yolu haline gelmesiyle beraber birçok insan arabuluculuk hizmeti almaya yönelmektedir. Bu hizmet sayesinde açılan davaların sayısı büyük bir ölçüde azalacaktır ve yüksek yargı bedellerinin ödenmesine gerek kalınmayacaktır.

Malların bireyler arasında adaletli bir şekilde paylaştırılamaması tarafların oluşmasına; dolayısıyla gerginliğe ve gerek sözlü gerek fiili çatışmalara neden olmaktadır. Taraflar arasında yaşanan iletişim kopukluğunun bir arabulucu tarafından giderilmesi ve her iki tarafında hem maddi hem manevi olarak en uygun çözüme ulaşması için alternatif bir çözüm yolu haline gelmiştir. Bir arabulucunun da yardımıyla bir an önce mirasa ne yapılacağı konusunda bir karara varmak gerekir. Özellikle miras nedenli ortaklığın giderilmesi davalarında manevi değeri oldukça yüksek aile yadigârı mallar bulunmaktadır ve bu gibi malların ailede kalabilmesi veya en iyi şekilde değerlendirebilmesi için arabulucunun yardımı kesinlikle gereklidir.

Mahkeme sürecinde tarafların yargı esnasında paylaşamayacağı istekleri olabilir ve her sebep açıkça söylenemeyebilir. Ancak, arabulucu ile görüşme sırasında gizlilik esastır, bu yüzden taraflarla her şeyi açık açık konuşmak için uygun bir ortam oluşacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davaları yargı yükü dikkate alındığında çok uzun sürdüğü aşikardır. Özellikle menkul ve gayrimenkullerle ilgili yaşanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk çok başarılı bir çözüm yöntemidir. Bu nedenle mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğun tercih edilmesi sizlere daha hızlı ve kolay bir çözüm sunacaktır.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir