Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

08-08-2018

 

TÜİK’in açıkladığı gelir ve yaşam koşulları verilerine göre, 2010 yılında Türkiye’de yaşamakta olan insanların %60’ı kendi evinde oturmakta, 22.1’i ise kirada oturmaktaydı. Ancak, 2016’ya kadar kendi evinde oturanların sayısı %59,7’ye düşüp, kirada oturanların sayısı %24,4’lere ulaşmıştır. Bu verilerin sonucunda denilebilir ki, ülkemizde kiracı-kiralayan ilişkileri önemli bir yere sahiptir ve her geçen yıl bu ilişkiler daha da yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde kiracı-kiralayan ilişkileri gayrimenkul sayısı ile doğru orantılı olarak oldukça fazla olup, Türk Borçlar Kanunu’na tabii olduğu ve uyuşmazlık halinde Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin görevli olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda kiracılık sürecinde yaşanan ihtilafların sancılı bir süreç olduğu tartışmasızdır.

Kira sürecinde kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlıklar yaşanılması normaldir. Bazen bu sorunların üstesinden nasıl geleceğini bilemeyen taraflar mahkeme yoluna başvurmakta ve mahkeme huzurunda sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Bu tip davaların açılmasına birçok durum sebep olabilmektedir. Bu durumlara örnek olarak:

  • Kira bedelinin bir türlü ödenmemesi,
  • Kira bedelini uzun bir süre yatırmamak ve sözleşmede belirtilen vakitten daha geç yatırmak,
  • Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen kiracının tahliye işlemini gerçekleştirmemesi,
  • Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesine aykırı hareket edilmesi,
  • Söz konusu mülkün yeniden inşası veya el değiştirmesi gibi birçok sebep sıralanabilir.

Mahkemelerin yoğunluğundan dolayı açılan davalar uzun yargılamalar sonucunda karara bağlanmaktadır. Bu uzun süreç hem davacı hem de davalıyı yıpratmakta ve kendilerine hızlı bir çözüm ulaştırmamaktadır.

İcra süreçleriyle uğraşmamak, sorunların hızlıca çözüme kavuşması için arabuluculuk en etkili yöntem olacaktır. Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıkların sona ermesi için bir arabulucuya başvurulması hiçbir taraf mağdur etmeyerek her iki tarafın da en karlı şekilde çıkmasına yardımcı olacaktır.

Araç kiralama, konut ve işyeri kirası, hasılat kirası, leasing sözleşmeleri gibi birçok kira ilişkisinde yaşayacağınız ihtilaf arabulucu huzurunda uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın çözüme kavuşturulabilir.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir