İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk – 2

26-05-2018

 

İşçi ile işveren bu başvuruyu nereden ve nasıl yapabilir?

İşçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk başvurusu davalının yerlerşim yerindeki veya taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılabilir. Arayıbulalım.com üzerinden gerçekleştireceğiniz başvurularda ise “arabulucu belirleme tutanağı” ile resmi arabuluculuk bürosunda kayıt gerçekleştirilebilir.

Başvurunuz sırasında arabulucuya uyuşmazlık yaşadığınız kişi veya kişilerin iletişim bilgilerini eksiksiz vermeyi atlamamanızı sürecin daha hızlı işlemesi adına atlamamanızı tavsiye ederiz.

Arabuluculuk görüşmesine bizzat katılabilir ya da kendinizi vekille temsil ettirebilirsiniz. Eğer işveren pozisyonundaysanız yazılı bir evrakla yetkilendireceğiniz çalışanınız da sizi görüşmelerde temsil edebilir. Dava şartı olan arabuluculukta yürütülen faaliyetler arabulucunun görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırılmak durumundadır. Bu süre arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilmektedir. Yani 3+1 hafta içerisinde hem ucuz hem de hızlı bir şekilde uyuşmazlığı hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz.

 

İşe iade isteminde bulunan işçi de arabulucuya gidecek!

İş sözleşmesi herhangi bir sebep gösterilmeksizin ya da geçerli bir sebep gösterilmeksizin feshedilen işçi fesih bildirimini tebliğ aldığı andan itibaren en geç 1 ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk süreci sonucunda anlaşma sağlanamaz ise arabuluculuk sürecine ilişkin bir “son tutanak” düzenlenir. Bu son tutanağın düzenlenmesini takip eden 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

 

Anlaşma halinde ise taraflar arasında “anlaşma tutanağı” düzenlenir. Bu anlaşma tutanağına;

*İşçinin işe başlama tarihi,

*İş akdinin feshedildiği tarih ile işe başlama tarihi arasındaki boşta geçen süreye ilişkin işveren tarafından ödenecek ücret,

*Arabuluculuk ile işe iadeye ilişkin anlaşma sağlanan ancak işe başlama tarihinde işveren tarafından işe başlatılmayan işçiye işveren tarafından ödenmesi gereken “işe başlatmama tazminatı” da eklenir.

İşveren artık bu kalemlerin tamamından sorumludur. Aslında özetleyecek olursak mahkemeye başvurarak çok uzun yıllar içerisinde elde etmeye çalışacağınız tüm bu imkanları kendi iradenizle bir arabulucu huzurunda çok kısa süre içerisinde elde edebileceksiniz.

İşçi, işe başlama gününde işe başlamaz ise bu kez işveren tarafından yapılmış olan fesih işlemi geçerli sayılır.

 

Peki arabuluculuk pahalı bir süreç mi?

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Örneğin 30 bin TL’lik bir anlaşma sağlanırsa anlaşılan tutarın %6’sı yani 1800 TL üzerinden arabulucu ücreti ödenir. Bu ücreti taraflar aksini kararlaştırmadıkça ikiye bölecek, yani taraf başına 900 TL ödeyecektir. 30 bin TL üzerinde anlaşma sağlanan uyuşmazlıklarda ise %6 oranı daha da düşecektir. Detaylı tarifeye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9-1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Dava şartı olan arabuluculukta anlaşma sağlayamamanız halinde ise arabulucunun ilk 2 saatlik ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Yani arabulucuya ilk 2 saate kadar herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmazsınız. 2 saati aşan kısım için ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9-1.pdf linkinde yer alan saat ücreti bu kez taraf başına ödenir.

 

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı 5 Yıla İndirildi:

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş sözleşmelerinden dolayı meydana gelebilecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı gibi işçilik alacaklarının zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla indirmiştir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan bu düzenleme 12.10.2017 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen uyuşmazlıklar için geçerlidir.

 

İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk – 1

Yorumlar

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir