ARABULUCULUKTA TARAF VEKİLİ AVUKATIN ÜCRETİ

23-02-2019

 

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 16.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Buna göre dava şartı arabuluculuk sürecinde kendinizi avukat ile temsil ettirmeniz halinde konusu para olan bir uyuşmazlıkta anlaşma halinde anlaşılan tutarı geçmemek kaydıyla asgari 750 TL; anlaşamama halinde ise yine asıl alacağı geçmemek şartı ile 750 TL avukatlık hizmet bedeli ödemeniz gerekecektir. Anlaşamama halinde uyuşmazlığınızı dava yoluna taşımanız ve arabuluculuk sürecinde sizi temsil eden avukat ile dava sürecini takip etmeniz halinde arabuluculuk sürecinde ödediğiniz 750 TL hizmet bedeli dava bedeli için ödeyeceğiniz hizmet bedelinden mahsup edilecektir. 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesi şu şekildedir:

“…Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16

(1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

  1. a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 6.250,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 750,00 TL maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
  2. b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.
  3. c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 750,00 TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir…”

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190102-5.htm

Arabuluculuk sürecinde kendinizi avukat ile temsil ettirmenin önemi, arabuluculukta taraf vekilliği ve benzeri konuları sonraki yazılarımızda ele alıyor olacağız.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir