Arabuluculukta Damga Vergisi

25-10-2018

 

Blog yazılarımızın hemen hemen hepsinde arabuluculuk sürecinin faydalarından bahsettik. Barışçıl, ekonomik ve hızlı olması arabuluculukla ilgili sürekli vurgulanan ifadeler idi. Arabuluculuğun dava yoluna gitmekten ekonomik olduğu çok açık. Bu maliyetler sadece dava yolunu tercih etmeyip arabuluculuk ile çözüm aramanızla kısıtlı olmadığını hatırlatmak isteriz. Öyle ki taraflar aralarındaki ihtilaflı durumları mahkemeye gitmeden kendi aralarında arabulucu olmaksızın da çözebilir. Ancak bu şekilde bir çözüm sağlanması, yani arabuluculuk dışında bir çözüm sağlaması nisbi oranda hesaplanacak damga vergisinin ödenmesine sebep olacaktır. Halbuki taraflar bu anlaşmayı arabulucunun huzurunda sağlar ve arabuluculuk anlaşma tutanağı ile sulh olmayı tercih ederler ise maktu damga vergisi ödemekle yükümlü olur. Maktu harç tutarı ne midir? Bu rakam 2018 yılı için sadece 58,80 TL’dir. Yani arabuluculuğun en büyük avantajlarından birisinin de damga vergisi olduğu belirtilebilir.

Nisbi damga vergisi anlaşılan tutarın binde 9,48’i üzerinden hesaplanırken, arabuluculukta bu tutar 2018 yılı için sadece ve sadece 58,80 TL’dir. Bu tutar anlaştığınız rakam bir milyon TL de olsa, yüz miyon TL de olsa değişmiyor.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18.maddesinde arabuluculuk anlaşmalarının resmi işlemde kullanılmasında damga vergisinin nispi değil maktu alınması gerektiği açıkça yazmaktadır. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 09.03.2018 tarihli ve 30833 sayılı Özelgesi’nde bu husus geniş anlamda değerlendirilmiş ve maktu harç alınacağı teyit edilmiştir.

Arabuluculuk anlaşma tutanağının mahkeme ilamı niteliğinde olması da dikkate alındığında; özellikle büyük miktarlı uyuşmazlıklarda damga vergisi avantajı düşünülerek arabuluculuk yoluna başvurmak tarafların menfaatine olacaktır.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir