Arabuluculuk Ücreti

01-11-2018

 

Bilindiği üzere ülkemizde 01.01.2018 itibariyle dünyada en çok tercih edilen alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelmiştir. Bu tarihten sonra herkesin gündemine giren arabuluculuk ücretinin ne kadar olduğu, hangi koşullarda hak kazanıldığı konusu önem kazanmıştır. Arabuluculuk konularından ; sigorta davalarında arabuluculuk, boşanma davalarında arabuluculuk  , aile hukukunda arabuluculuk gibi başlıklarımıza da göz atabilirsiniz.

 

Peki arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır? Bildiğiniz üzere avukatlık hizmetinde asgari ücret tarifesi mevcuttur. Avukatlık hizmetinde olduğu gibi arabuluculuk hizmetinde de bir asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Arabulucu tarafından belirlenen hizmet bedeli kesinlikle asgari ücret tarifesinin altında olamaz.

Peki arabulucu hangi aşamada ücret almaya hak kazanır? Arabuluculukta başvurucudan başvuru aşamasında herhangi bir ücret alınmaz. Arabulucu, öncelikle başvuruyu alır, diğer tarafı arabuluculuk faaliyeti için davet eder, davet kabul edildiği taktirde ilk oturum gerçekleşir. İlk oturumda arabulucu ücreti konusunda bilgilendirmede bulunur. Bu bilgilendirme ile arabuluculuk ilk oturumu gerçekleşir ve ilk oturumda “Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi” de taraflarca imzalanır. İşte arabulucu ilk oturumun gerçekleşmesi ile ücret almaya hak kazanır.

2019 Arabulucu Ücretleri

Dava şartı arabuluculuk süreci anlaşmazlık ile sona erer ise arabuluculuk ücreti nasıl ödenir? İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk bilindiği üzere dava şartı haline gelmiştir. Dava şartı arabuluculuk için adliyelerde kurulu arabuluculuk bürolarından başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sitemizden yani arayibulalim.com adresinden de başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Arayibulalim.com adresinden yapacağınız başvurular sonucunda karşı tarafınız görüşmeyi kabul ettiğinde, gerçekleştirilen ilk oturumda “arabulucu belirleme tutanağı” ile arabulucu sisteme kaydedilir. Zorunlu arabuluculuk kapsamında gerçekleştirilen arabuluculuk süreci anlaşmazlık ile sona ererse arabulucunun yürüttüğü faaliyet karşılığı 2 saatlik ücret devlet tarafından ödenmektedir. Yani arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşamaması halinde başvurucunun ya da karşı tarafın ilk 2 saat için herhangi bir ödeme yükümlülüğü altında olmadığını söyleyebiliriz. Bu durum arayıbulalım.com adresinden yaptığını ve karşı yan ile “arabulucu belirleme tutanağı” imzaladığınız durumlarda da geçerli olabilecektir.

Peki anlaşma halinde arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır? Arabuluculuk ücreti asgari oranda ücret tarifesine bağlı olarak belirlenir. Elbet arabulucu bu ücret tarifesinin üstünde olmak kaydıyla bir ücret politikası belirleyebilir. Asgari ücret tarifesine göre belirlendiği düşünülecek olunursa aşağıdaki kırınım dikkate alınacaktır.

İlk 30.000 TL için %6,

Sonra gelen 40.000 TL için %5,

Sonra gelen 80.000 TL için %4,

Sonra gelen 250.000 TL için %3 şeklinde devam etmektedir.

 

Arabuluculuk ücretini kim ne oranda ödeyecektir? Arabuluculuk ücreti kanun gereği taraflarca eşit olarak ödenir. Bunun aksi taraflarca kararlaştırılabilir. Yani taraflardan birisi arabuluculuk ücretini tek başına da ödeyebilir.

Konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır? Konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlık türlerinde yine asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen saat bazında ücretler dikkate alınır.

Asgari ücret tarifesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir