Arabuluculuk Faliyetine İlişkin Temel İlkeler – İradilik ve Eşitlik

05-12-2018

 

Önceki blog yazılarımızda arabuluculuğun temel ilkelerinden olan “gizlilik” konusunu kaleme almıştık. Bu kez arabuluculuğun diğer temel ilkelerinden olan “İradi Olma ve Eşitlik” konusunu sizler için değerlendirmek istiyoruz.

İradilik ve Eşitlik İlkesi:

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 3.maddesi şu şekildedir:

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler

İradi olma ve eşitlik

MADDE 3 – (1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. (2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.”

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 5.maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

İradi olma ve eşitlik

MADDE 5 – (1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar, bu sürecin içine zorla dâhil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin özel hükümler saklıdır.

(2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dışında bırakılamayacağı gibi söz hakkı da diğerine göre kısıtlanamaz.”

Bilindiği üzere arabuluculuk faaliyeti tarafların iradesine dayanmaktadır. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler. Bu husus arabuluculuğun temel ilkelerinden olan “iradilik” kavramının karşılığını oluşturmaktadır. İradiliğin aslında tarafların arabuluculuktaki özgürlüğünü ifade ettiğini belirtebiliriz.

Taraflar, bu sürecin içine zorla dahil edilemeyecekleri gibi her aşamada arabuluculuk faaliyetinden vazgeçebilir.

Uyuşmazlığı tamamen çözen bir anlaşmaya varılabileceği gibi, kısmen de çözüme varılabilir veya bir anlaşmaya varılmadan da süreç sonlandırılabilir. Taraflar her aşamada süreçten çekilebilir.

Arabuluculuğun temel ilkelerinden bir diğeri ise eşitliktir. Ekonomik durumları ya da sosyal statüleri ne olursa olsun arabuluculuğa katılan taraflar eşit haklara sahiptirler. Süreci yöneten arabulucu da tarafsız ve bağımsız kişi olarak süreç boyunca taraflar arasındaki eşitliği gözetmekle yükümlüdür. Süreç boyunca taraflardan herhangi birisinin söz hakkı engellenemez. Ya da taraflardan herhangi birisi süreç dışında bırakılamaz.
Arabuluculuk sürecinin en önemli unsurlarından olan “iradilik ve eşitlik ilkesi” arabuluculuk uygulamasına duyacağınız güven ve inancın teminatı niteliğinde görülebilir. Arabuluculuk sürecinde tamamen özgür iradenizle anlaşma yoluna varabilir, uyuşmazlık konunuzu hayatınızdan hızla çıkarabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki tarafların uyuşmazlıklarını çözüme kavuştururken süreç ve sonuç üzerinde kontrol mekanizmasını en fazla elinde bulundurduğu metot arabuluculuktur. Arabuluculuk ile yaratacağınız çözümler sayesinde yargı masraflarından kurtulacak ve en önemlisi uzun yıllar sürecek yargılamalara maruz kalmayacaksınız.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir