Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İlam Niteliğini Kazanması

11-02-2019

 

Önceki yazılarımızda birçok kez belirttiğimiz üzere arabuluculuk süreci iradi olarak
ilerlemekte, taraflar anlaşma veya anlaşamama noktasında süreci tamamlamaktadır. Taraflar,
arabuluculuk sürecinde anlaşmaya zorlanamaz.
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşması halinde, anlaşma şartlarının açık ve net
bir şekilde belirtildiği “anlaşma belgesi” düzenlenir. Bu belgenin düzenlenmesi aşamasına
taraf vekilleri de dahil olur ve anlaşma belgesini imzalar ise bu anlaşma belgesi ilam niteliği
kazanır. Ayrıca;

 Taraflar dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmuş, yani aralarında arabuluculuk
görüşmesine konu ettikleri ihtilafa ilişkin bir dava söz konusu değil ise anlaşmanın icra
edilmesine için şerh verilmesine yönelik yetkili mahkemeye başvuracaklar ve icra
edilebilirlik şerhi alacaklardır.

 Taraflar arasındaki ihtilafa ilişkin halihazırda bir dava görülmekte ise arabuluculuk
anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh davanın görüldüğü mahkemeden
talep edilebilir.

Arabuluculuk anlaşmasına icra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işi olup, bu
inceleme dosya üzerinden yapılır. Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda ise duruşmalı olarak
inceleme yapılır.

Anlaşmanın icra edilebilir olduğuna ilişkin olarak alınacak şerh ile birlikte bu anlaşma, “İlam
Niteliğinde Belge” sayılır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere süreç sonunda tarafların anlaşması halinde içeriğini kendilerinin
belirleyeceği bir “anlaşma tutanağı” arabulucu tarafından düzenlenmektedir. Anlaşma
belgesine ilam niteliği özelliğini kazandırmak için, taraflar yetkili mahkemeye başvurarak, icra
edilebilirliğine dair şerh verilmesini isteyebilir. Anlaşma belgesinde yer alan edimlerin ilamlı
icraya konu edilebilmesi için anlaşma şartlarının çok açık olması gerekecektir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda hazırlanan anlaşma belgesinin bağlayıcı niteliği yani zorla icra
edilebilir olması kanuna (HUAK, madde 18/2, HUAKY, madde 22)dayanmaktadır. Kanunun
ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk anlaşma tutanağı ilam niteliğinde belge sayılmaktadır.
Bu tip belgeler ise İcra ve İfas Kanunu’nun 38. maddesine göre ilamlar gibi icraya konulur.
Yani ilamlı icra takibi dediğimiz süreç ifa edilir. Böylece arabuluculuğa elverişli konularda
düzenlenen anlaşma tutanakları icra edilebilirlik şerhi verilmesi durumunda cebri icraya konu
edilebilir.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir