Arabulucu Olmanın Şartları

22-01-2019

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayatımıza giren “arabuluculuk” çoğumuza pozitif bir çağrışım yapmakta, olumlu şeyleri aklımıza getirmektedir. İlgili kanunda yer alan tanımı da bu yöndedir.

“Tanımlar

Madde 2:

  1. b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini…” ifade eder şeklindedir.

Arabulucu Olabilmenin Şartları Nelerdir?

Tahmin edeceğiniz üzere arabuluculuk yapan kişilere “arabulucu” diyoruz. Peki kimler arabulucu olabilir? Arabulucu olmanın şartları nelerdir?

Arabulucu olmak için;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
  3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olmak gerekir.  (Arabuluculuk eğitimi 68 saati teorik ve 16 saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam 84 saat olarak verilir.)

Yukarıdaki şartlara uygun kişiler arabulucu olabilir, arabuluculuk mesleğini icra edebilir. Ülkemizde mahkemelerin yoğunluğundan ötürü yargılamalar uzun sürmektedir. Bu yüzden en etkili alternatif çözüm yolu olarak bilinen arabuluculuk her geçen daha çok tercih edilmekte, başarı oranı hızla artmaktadır. Yazımızın giriş kısmında ifade etmeye çalıştığımızı üzere “arabuluculuk” toplumumuzda pozitif duygular uyandırdığı gibi uzlaşı kültürünü geliştirmekte, taraflar arasında yaşanan ihtilafları yargıya gitmeden sulh ile çözümlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden yukarıda saydığımız koşulları karşılayan ve “arabulucu” olmak isteyen kişilerin toplum barışı ve uzlaşı kültürü için çok önemli bir misyon taşıdıkları inancındayız. Bu misyonu benimseyen değerli arabulucularımız ve arabulucu adaylarımızın başarılı olmasını dileriz.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir